Hver dag benytter du og jeg os af infrastruktur som i årtier har været en naturlig del af menneskers hverdag. Det gælder eksempelvis veje, broer, kloaker og el-nettet. Infrastruktur som langt hen ad vejen skaber værdi, i kraft af at driftige virksomheder har skabt løsninger som bygger oven på og udnytter de services infrastrukturen stiller til rådighed.

Læs mere →