MAKRONAUT

Cases /
Systemer til styring og planlægning af hospitalsbyggeprojekt

Nyt Bispebjerg Hospital byggeprojekt

Nyt Bispebjerg Hospital havde brug for en løsning der kunne håndtere økonomien i den store projektportefølje, som byggeriet af det nye hospital udgjorde.

Makronaut udviklede et porteføljestyringssystem til Nyt Bispebjerg Hospital. Løsningen gør det muligt at holde styr på budgetter og kontrakter, så ledelsen af byggeprojektet hele tiden kan følge med i at fremdrift og økonomi går hånd i hanke. 

Porteføljestyringssystemet har givet os effektiv økonomistyring og governance – det har imponeret vores revision. Samtidig er hverdagen blevet nemmere for både projektledere og ledelse.

Berit Steenstrup Damm, Økonomi- og Proceschef, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Makronaut har også udviklet digitale platforme til analyse af rumudnyttelse og planlægning af det nye hospitalsbyggeri.

Makronaut står endvidere for drift og udvikling af platform for digital kommunikation vedr. nøgletal, stadeudvikling, økonomisk udvikling o.l. mellem entreprenører, rådgiverer og bygherre.

View Systemer til styring og planlægning af hospitalsbyggeprojekt →