MAKRONAUT

Cases /
Software til styring af fødevarehandel

Nautic Seafood A/S

Makronaut har udviklet en software løsning til virksomheden Nautic Seafood, som står for handel med og produktion af fisk i hele verden.

Systemet understøtter de mange komplekse procesesser, der er forbundet med fødevarehandel og fødevareproduktion, bl.a. sporbarhed af varen tilbage til den oprindelige producent og detaljeret omkostningsstyring på det enkelte vareparti.

Makronaut yder endvidere rådgivning vedr. digital styring og sammenhæng på tværs af økonomi og forretning.

Vi gør ledelsesinformation tilgængelig, så det er nemt for ledelsen at få overblik over virksomhedens rentabilitet.

View Software til styring af fødevarehandel →