MAKRONAUT

Cases /
En effektiv forsyningssektor

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Billede: Af Bill Ebbesen [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

MAKRONAUT har hjulpet Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering med at skabe klarhed over hvorledes de politiske visioner, kan omsættes til politik og mulige nye digitale initiativer til gavn for forsyningssektoren.

Regeringen har store ambitioner for fremtidens forsyningssektor. Den skal være effektiv og den skal være grøn.

I den forbindelse er der i de seneste par år gennemført en række analyser samt etableret samarbejder der har haft til formål at afdække barrierer og løsningsmuligheder. Dette gælder bl.a.

Fælles for de tre analyser er, at de alle peger på data og digitalisering som væsentlige elementer i at opnå de politiske visioner.

Det er væsentligt med gode data fra forsyningsselskaberne for at kunne lave en regulering der i højere grad bygger på benchmarking end det er tilfældet i dag. Data og digitalisering er en forudsætning for at sikre bedre sammenspil på tværs af de forskellige energisystemer (el, gas, varme) og øvrige forsyningsgrene (spildevand, vand, affald). Data er væsentlige for at forsyningsselskaberne kan optimere deres drift, og data er væsentlige for at kunne sikre gennemsigtige og velfungerende markeder.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har som en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fokus på at understøtte forsyningssektoren med data og digital infrastruktur.

View En effektiv forsyningssektor →