MAKRONAUT

Det vi gør

MAKRONAUT ser på hele din forretning og tager ansvar for sammenhæng og værdiskabelse

Værdiskabende digitale løsninger

Vi udvikler digitale løsninger fra idé til værdiskabelse.

Vores digitale løsninger sætter ikke bare strøm til eksisterende arbejdsgange. Vi hjælper med at nytænke roller og arbejdsgange i jeres organisation når en digital løsning skal udvikles.

Digitalt udviklingspotentiale

Få hjælp til at identificere og prioritere digitaliseringspotentialer, der kan være værdiskabende for din organisation og din omverden.

Lokal løsning eller standardløsning i skyen?

Kræver jeres forretning særligt udviklede og tilpassede systemer, eller kan I klare jer med en standardløsning i skyen? Vi hjælper jer med en samlet vurdering af hele jeres forretning.

Vi visualiserer og formidler

Vi laver konceptuelle visualiseringer, der gør det lettere at forstå de overordnede sammenhænge i et digitaliseringsprojekt.

Værdiskabende data analyse og ledelsesinformation

Vi udvikler let tilgængelige Excel rapporter som kan hente data direkte fra jeres systemer.

Vi laver interaktive rapporter og dashboards som kan tilgås via en browser. Bl.a. ved brug af Google Data Studio og Microsoft Power BI.

Vi forædler jeres data ved brug af data fra eksterne kilder. Dette kan eksempelvis være CVR data eller geografiske data.

Vi hjælper dig med at analysere dine data, så du får ny indsigt og kan forbedre din forretning.