MAKRONAUT

Om os

Læs om baggrunden for MAKRONAUT og om hvem vi er

Hvorfor?

Det kan være svært for beslutningstagere at navigere i en digital verden præget af mange nye begreber, yderst komplekse samfundsmæssige sammenhænge og et væld af teknologier.

Der er ofte en stærk politisk og ledelsesmæssig efterspørgsel på digitalisering. I udgangspunktet er det dog ofte uklart hvor gevinsterne skal findes og hvilke forandringer det kræver i et bredere samfundsperspektiv.
Dette resulterer bl.a. i uklare bestillinger til sagsbehandlere i politiske organisationer og i sidste ende uklare udbud til konsulenthuse, der skal levere analyser, demonstrationsprojekter eller rigtige løsninger.

Mange konsulenthuse tilbyder analyser og rådgivning i digitalisering, når initiativet først er defineret. I MAKRONAUT ser vi imidlertid et behov for at få sat digitaliseringsinitiativer ind i en større samfundsmæssig kontekst og bryde dem ned i dele der er til at gå til. Det er det, vi gør i MAKRONAUT.

Vision

Vi vil skabe rammerne for et digitalt samfund der bygger på grundlæggende demokratiske principper og gennemsigtighed.

Ved hjælp af digitalisering vil vi muliggøre et samfund der er effektivt og bæredygtigt og dermed kan sikre et godt levegrundlag for hele verdens befolkning.

Mission

Gennem viden om digitalisering i den bredeste forstand vil vi rådgive centrale aktører i forbindelse med udvikling af nye digitaliseringsinitiativer, politikker og interessevaretagelse.

Vi klæder vores kunder på til at kunne træffe de rette beslutninger i en digital verden, der bedst muligt skaber rammerne for succesfulde digitaliseringsprojekter og et godt samfund.

Mød konsulenterne